kopafbeelding_dullaertbedankt

Tot Slot !

Deze site is in het leven geroepen ter ondersteuning van de petitie-actie “Dullaert moet blijven”.

Marc Dullaert was 5 jaar lang de eerste Kinderombudsman van Nederland. Op een enthousiaste en professionele manier heeft hij het instituut Kinderombudsman ontwikkeld tot een instituut dat serieus wordt genomen en daardoor de belangen van vele kinderen voor het voetlicht heeft gekregen en prima heeft verdedigd.Helaas is het Marc Dullaert niet gegund zijn goede werk voort te zetten.

Recent is mevrouw Professor Kalverboer beëdigd als nieuwe Kinderombudsman. Wij wensen haar buitengewoon veel succes en plezier bij het voortzetten van het goede werk van Marc Dullaert.

Tot slot
De hele gang van zaken heeft één ding heel duidelijk gemaakt. En dat is de noodzaak, dat de Kinderombudsman, net als in de meeste landen in Europa, een écht zelfstandig, onafhankelijk instituut moet worden.
De komende tijd wordt het ambt van Kinderombudsman en de daarbij horende wet geëvalueerd. Dat zal dan ook het moment zijn, om te pleiten voor onafhankelijkheid.

Deze site sluit nu. De meest relevante informatie voor wat betreft onafhankelijkheid is overgezet naar een nieuwe site t.w.www.kinderombudsman-zelfstandig.nl

Wij danken u voor uw steun en deelname aan de petitie “Dullaertmoetblijven”.

kopafbeelding_dullaertbedankt

Marc Dullaert bedankt !

Namens velen, en zeker namens de 40.813 ondertekenaar van de petitie, willen wij Marc Dullaert van harte bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid als eerste Kinderombudsman van Nederland. Op een enthousiaste en professionele manier heeft hij het instituut Kinderombudsman ontwikkeld tot een instituut dat serieus wordt genomen en daardoor de belangen van vele kinderen voor het voetlicht heeft gekregen en prima heeft verdedigd.

We vinden het jammer dat Marc Dullaert niet gewoon heeft kunnen doorgaan met zijn werk. Vooral omdat de aanleiding niets met het feitelijk functioneren te maken had. Maar helaas meer afhankelijk was van iemand die de “interne organisatie” belangrijker vindt, dan de geleverde en gewaardeerde output van Marc Dullaert. Maar nog meer zijn wij teleurgesteld in de Tweede Kamer.

Horen zien zwijgenWe weten inmiddels, dat de Tweede Kamer formeel de bevoegdheid heeft om een een zittende Kinderombudsman te herbenoemen, zonder dat een aanbeveling door de Nationale Ombudsman nodig is.  De Tweede Kamer heeft nooit duidelijk kunnen of willen maken, waarom zij geen gebruik van die bevoegdheid heeft gemaakt. Ondanks vele vragen en brieven bleef het stil. Ook de Petitie met meer dan 40.000 handtekeningen is “ter kennisgeving” in ontvangst genomen.

Morgen stemt de Tweede Kamer over de nieuwe Kinderombudsman. En dat zal ongetwijfeld mevrouw Professor Kalverboer zijn. Wij wensen haar alle succes in haar nieuwe ambt en hopen uiteraard dat zij het goede werk van Marc Dullaert zal voortzetten.

Tot slot
De hele gang van zaken heeft één ding heel duidelijk gemaakt. En dat is de noodzaak, dat de Kinderombudsman, net als in de meeste landen in Europa, een écht zelfstandig, onafhankelijk instituut moet worden.
Dit jaar wordt de Wet Nationale Ombudsman voor wat betreft het ambt van Kinderombudsman geëvalueerd. Dat zal dan ook het moment zijn, dat we wéér met de Tweede Kamer in discussie gaan met onderbouwde argumenten. We hopen, dat de Tweede Kamer dan wél weer kan horen en zien. En laat het zwijgen dan maar achterwege.

De meest relevante informatie van deze site wordt overgezet naar de nieuwe site t.w.
www.kinderombudsman-zelfstandig.nl

kopafbeelding_dullaertmoetblijven4

Maar wie is nu mórgen de Kinderombudsman?

De Nationaal Ombudsman heeft een jaar getreuzeld, de Tweede Kamer op de kast gejaagd, en in februari een historisch TV-optreden verzorgd. Ondanks dat alles is er, weliswaar met stoom uit de oren, toch nog een voordracht voor een nieuwe Kinderombudsman gekomen. A.s. dinsdag  5 april zal de Tweede Kamer een besluit over de voordracht nemen.

De voorkeurskandidaat is mevrouw Margrite Kalverboer, bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Opvallend is dat ook een medewerkster van haar gesolliciteerd heeft, t.w. Carla van Os, onderzoeker bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht, aan dezelfde universiteit.

kalvenboerKlik hierop voor de voordrachtsbrief van de Tweede Kamer. Daarin kunt u zien, hoe kort de tijdslijnen zijn, die de Nationale Ombudsman de Tweede Kamer heeft opgedrongen.

 

 

De hele gang van zaken maakt één ding duidelijk. En dat is de noodzaak, dat de Kinderombudsman, net als in de meeste landen in Europa, een zelfstandig, onafhankelijk instituut moet worden. Met alle ervaring die we nu hebben opgedaan, zullen wij ons daar vasthoudend voor gaan inzetten. We komen daar op terug.

kopafbeelding_dullaertmoetblijven4

Een jaar getreuzel en nu nog 7 dagen, en dan ??

Het is 30 november 2015. De nieuwe Ombudsman heeft er dan al weer 240 dagen op zitten. Hij weet dan ook al 240 dagen of hij wél of níét verder wil met de zittende subsituutombudsmannen (waaronder de Kinderombudsman). Hij zit nog steeds te broeden hoe hij het instituut Nationale Ombudsman wil gaan organiseren. Maar het is nog steeds niet klaar. De notitie van 30 november 2015, die in het bezit kwam van Nieuwsuur, wordt door woordvoerster Erna van Eerden althans afgedaan als een vodje “Gewoon een intern documentje waar gesprekken over werden gevoerd, niet meer dan dat. Het is bij Nieuwsuur beland, maar had net zo goed bij het oud papier gekund.”

papier_nieuwegein_bewerktMaar in dat vodje stond bijvoorbeeld wél, dat de Nationale Ombudsman het gezicht naar buiten zou worden. Voor álles, inclusief thema’s als kindermishandeling, pesten op school en kindvluchtelingen. Dat kan niet eens. Want juist de Kinderombudsman heeft nadrukkelijk de (wettelijke) opdracht “zich naar buiten toe met een eigen gezicht te profileren om zo de toegankelijkheid en laagdrempeligheid te kunnen garanderen.”

Over 7 dagen zit deze Nationale Ombudsman inmiddels een jaar op zijn stoel. En nog steeds is niet duidelijk hoe het instituut Nationale Ombudsman er uit moet gaan zien.Je zou zeggen, dat een Nationale Ombudsman zelf wel wat beters heeft te doen dan langdurig op de interne organisatie te staren.

Deze Nationale Ombudsman heeft dus bijna een jaar de tijd gehad om een degelijke en solide nieuwe invulling van het instituut Kinderombudsman te regelen, waarbij de continuïteit door de langere periode van overdracht maximaal gewaarborgd zou zijn.

Maar nee, deze Nationale Ombudsman presteert het om pas half december (gedwongen?) eens in de benen te komen over de toekomst van de Kinderombudsman. Onbegrijpelijk.Vervolgens breekt een periode aan die we, netjes gezegd, rumoerig en chaotisch kunnen noemen.Met als mediageniek hoogtepunt het optreden in het Jeugdjournaal en Nieuwsuur van 4 februari jl.

Nu hatseflatst hij in een paar rumoerige maanden een oplossing in elkaar, want hij “kan hard werken”. Pas eind februari verscheen overhaast opeens de vacaturetekst. Of kandidaten even wilden reageren vóór 5 maart, want ja, 1 april kwam natuurlijk wel erg dichtbij.Benieuwd welke drie gekwalificeerde kandidaten hij aan de Tweede Kamer kan voordragen.

Maar de meest opmerkelijke rol blijft toch weggelegd voor de Tweede Kamer.Het blijft onbegrijpelijk, dat zij een prima functionerende Kinderombudsman niet heeft herbenoemd (wat zij mag). En vervolgens de regie helemaal heeft verloren en in besloten overleggen stoeiend met de Nationale Ombudsman achter de feiten aan blijft rennen en door de Nationale Ombudsman steeds verder in problemen wordt gebracht.Een zorgvuldig opgebouwd instituut wordt in een paar maanden ………………..

 

 

kopafbeelding_dullaertmoetblijven4

De Nationale Ombudsman in Nieuwsuur 1

Op 4 februari jl. probeerde de Nationaal Ombudsman in Nieuwsuur uit te leggen, hoe het nu precies zat met het niet herbenoemen van Marc Dullaert als Kinderombudsman.
Op Youtube is de volgende compilatie te vinden.
Hij sluit af met:
“Ik geloof echt dat iedereen snapt dat de Ombudsman iets toevoegt aan de goede relatie tussen burger en overheid. En daar ben ik voor”

 

 

De URL van het YouTube-fragment is https://youtu.be/ckkqayPkhNg

 

kopafbeelding_dullaertmoetblijven4

Nog 8 dagen, en dan !!!??

8   7   6   5   4   3   2   1   0  !?!?

Nog 8 dagen en dan loopt de ambtsperiode van onze Kinderombudsman Marc Dullaert af.
Zoals bekend is, had de heer Dullaert heel graag willen doorgaan. Hij wordt daarin ook massaal ondersteund door professionals uit het werkveld.

De nieuwe Nationale Ombudsman vindt Marc Dullaert “absoluut niet ongeschikt” en
“Ik vind het een geweldige bouwer. Hij is vijf jaar geleden begonnen, toen was er helemaal niks. Hij was de eerste. Hij heeft dat instituut als een echte goede bouwer goed, echt héél goed op de kaart gezet.” Hartelijke woorden.
Maar toch draagt hij Marc Dullaert niet voor aan de Tweede Kamer. Dat kan.
Wat veel erger is, is dat de Tweede Kamer niet zélf besloten heeft om Marc Dullaert te herbenoemen. Want eigenlijk draait het democratisch daarom. De Kamer heeft volgens de Wet de bevoegdheid een ZITTENDE ombudsman te herbenoemen. Die mogelijkheid wilde de Kamer destijds zélf in de Wet opgenomen hebben. En het onbegrijpelijke is, dat de Tweede Kamer HELEMAAL niets doet. Ze ontkent gewoon dat ze dat dat recht heeft. En weigert tegenargumenten te geven, waaruit moet blijken dat ze dat herbenoemingsrecht NIET hebben. Ook weigert de Kamer en de Commissie Binnenlandse Zaken te reageren op de petitie, die door meer dan 40.000 bezorgde burgers is ondertekend.Het lijkt alsof de Tweede Kamer zijn bevoegdheid heeft weggegeven aan de Nationale Ombudsman. Een grote angstige radiostilte.

We zijn blij met het initiatief van Kamerlid Schouten, die duidelijkheid wil van de Nationale Ombudsman over de bewering van de Volkskrant, dat Dullaert een geheime ontslagbrief had moeten tekenen.
Tegelijkertijd constateren we dat de Kamer zich vooral druk maakt over het feit, dat er “gelekt” is vanuit besloten overleggen. Los van de vraag waarom die overleggen zo nodig besloten moesten zijn, vinden wij het heel begrijpelijk dat er mensen zijn, die dit soort “achterkamertjes-gekonkel” niet waarderen en graag meer licht op de feitelijkheid willen laten schijnen.
Het gaat inmiddels al lang niet meer over Marc Dullaert alleen. Het gaat vooral over de onafhankelijkheid van het instituut Kinderombudsman. Nu is die ten prooi gevallen aan én de Nationale Ombudsman én de Tweede Kamer.

kopafbeelding_dullaertmoetblijven4

Hoe snel het tij kan keren !

Onderstaand een stuk tekst uit een artikel van NRC van 29 januari 2015.

“NRC-journalist en jurist Folkert Jensma verwacht dat er over Van Zutphen weinig controversieels te vinden is:

“Hij is een echte beroepsrechter, en dus professioneel neutraal. Hij is gewend om te luisteren, naar huis te gaan om erover na te denken en er dan een stuk over te schrijven.”

Jensma – die hem vooral kent uit de tijd dat hij het gezicht was van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak – omschrijft Van Zutphen als een “vlotte, toegankelijke man”. Als Ombudsman zal in hetzelfde domein opereren als hij nu doet: tussen burger en overheid.

“Hij is volgens mij altijd werkzaam geweest in de rechterlijke macht. Wat dat betreft heeft hij een zelfde soort profiel als Brenninkmeijer. Als voorzitter was hij uitgesproken, helder en toegankelijk. Hij aarzelde niet om dingen bij de naam te noemen en was gemotiveerd om bij bijvoorbeeld Nieuwsuur en aan debattafels de belangen van de rechtspraak zo vocaal mogelijk te verdedigen. Hij heeft wat dat betreft de gave van het woord in het openbaar. De publieke kant van de Ombudsman lijkt hem op het lijf geschreven.”

Tot zover het citaat.
Nadat hij destijds nog “de dingen bij de naam noemde” praat hij nu dus vooral met meel in de mond.Waarom Dullaert weg moet, kan hij althans niet helder formuleren.